________________________________________________________________________________________

Comitť van Aanbeveling

 • drs. P. (Paul) de Bot is sinds 1 maart 2011 bestuurder bij Dijk en Duin BV. Deze ggz instelling valt onder de Parnassia Groep. In het verleden werkte hij zowel als directeur en bestuurder binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie bij BAVO en Parnassia. Daarnaast heeft hij als interim-manager in de gezondheidszorg gewerkt. Hij zit in diverse Raden van Toezicht (Lievegoed Groep, BJU, Maartenshuis) en zit in het bestuur van het Fonds Nuts Ohra.
 • Dr. A. (Annemarie) van Dalen is verandermanager, onderzoeker en toezichthouder in de zorg. In 2012 is zij gepromoveerd op een onderzoek naar vernieuwing van de zorg in relatie tot organiseren en besturen. Vanuit haar zelfstandige praktijk werkt zij aan het realiseren van zorgvernieuwing en anders organiseren in de GGZ, gehandicaptenzorg, thuiszorg en de jeugdzorg. Zij is auteur van de boeken 'Uit de schaduw van het zorgsysteem' en "Zorgvernieuwing".
 • Prof. dr. J. (Jan) Derksen is klinisch psycholoog-psychotherapeut. Hij doceert psychologische diagnostiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, psychodynamische psychotherapie aan de Vrije Universiteit van Brussel en werkt in de eerstelijns en psychotherapiepraktijk Derksen & Klein Herenbrink te Bemmel.
 • Drs. W. (Wouter) van Ewijk, Arts, voorzitter van Dolhuys, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Raphaelstichting, en voorzitter van de richtlijn commissie schizofrenie.
 • Prof. dr. P. C. (Peter) Huijgens is hematoloog, gespecialiseerd in lymfeklierkanker en leukemie en was tot oktober 2013 verbonden aan het VU medisch Centrum. Hij is bestuurder van het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en voorzitter van de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON)
 • Dr. B. (Bertine) Lahuis is Kinder- en jeugdpsychiater en voorzitter Raad van Bestuur Karakter. Tevens is zij bestuurslid bij de NVvP.
 • Drs. R. (Rick) Mentjox is psychiater-psychotherapeut en op dit moment werkzaam als lid van de raad van bestuur van de Zeeuwse GGZ organisatie Emergis. Hij is daarnaast voorzitter van het bestuur van het CoŲrdinerend Orgaan Nascholing en Opleiding in de GGZ (CONO) en was tot voor kort voorzitter van de Nederlandse vereniging voor relatie- en gezinstherapie.
 • drs. J. (Jeroen) Muller was tot 2000 werkzaam als forensisch psycholoog en als (vrijgevestigd) psychotherapeut. Daarnaast was hij van 1987 tot 1989 coŲrdinator wetenschappelijk onderzoek bij het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs. Van 1992 tot 1997 werkte hij als manager in de verslavingszorg en de geestelijke gezondheidszorg en later bij de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Bij deze Stichting werd hij in 1997 lid van de raad van bestuur en in 2002 voorzitter van de raad van bestuur. Vanaf 2006 tot heden is hij voorzitter raad van bestuur van achtereenvolgens Mentrum, JellinekMentrum en dan nu Arkin.
 • Prof. dr. J.J. (Jim) van Os is een Nederlandse hoogleraar in de Psychiatrische Epidemiologie. Van Os kreeg onder meer bekendheid door zijn voorstel in de British Journal of Psychiatry en de Acta Psychiatrica Scandinavica om het het begrip schizofrenie te vervangen door de nauwkeuriger syndromale beschrijving Salience Syndrome.
 • Dhr. F. (Fred) Pijls MHA is lid van de Raad van Bestuur van GGZ Oost Brabant, waar hij zich bezig houdt met de inhoudelijke portefeuille. Hij heeft daarvoor diverse directiefuncties vervuld bij GGZ Oost Brabant in de specialistische en hoogspecialistische GGZ. Voor zijn loopbaan in de GGZ was hij werkzaam in het management van het Maasziekenhuis en het zorgconcern Pantein, consultant bij de marktgroep Zorg van Capgemini, officier bij de Koninklijke Landmacht en lid van enkele Raden van Toezicht/Commissarissen in de zorg. Zijn opleiding omvat onder meer Economie aan de KMA, Master of Health Administration - TIAS en TopClass - Erasmus Universiteit.
 • Dr. M.C. (Marijke) van Putten is psychiater en bestuurder bij GGZ Noord-Holland-Noord. Ook is zij bestuurslid van het landelijke kennisnetwerk ACT en FACT- jeugd, van Phrenos - kenniscentrum voor rehabilitatie, herstel en behandeling van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, en van het Dolhuys, museum van de psychiatrie in Haarlem.
 • Drs. A. (AriŽtte) van Reekum lid raad van bestuur bij GGZ Breburg. Zij is psychiater en was directeur bij ggz-instelling Altrecht. Hier werkte zij al vanaf 1993 en vervulde verschillende functies. Bij GGz Breburgricht zich met name op de verbetering van de zorg- en dienstverlening. 
 • Prof. dr. H. (Helen) Riper is senior onderzoeker, houd zich bezig met het verbeteren van de geestelijke gezondheid, het welzijn en de kwaliteit van leven, door middel van e-mental health.
 • Drs. E. (Elsbeth) de Ruijter is een bekend gezicht binnen GGZ inGeest. Van 1999 tot oktober 2010 was zij werkzaam binnen (rechtsvoorgangers van) GGZ inGeest, achtereenvolgens als psychiater, hoofd behandelzaken en directeur Behandelzaken. Sinds oktober 2010 was zij directeur Zorg bij Brijder Verslavingszorg, zelfstandig zorgbedrijf binnen de Parnassia Groep. Inmiddels is Elsbeth sinds september 2013 voorzitter raad van bestuur bij GGZ inGeest.
 • Dr. dr. J. (Jaap) van der Stel is lector geestelijke gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden en senior onderzoeker GGZ inGeest/VUmc in Amsterdam. Hij studeerde andragogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en publiceerde twee proefschriften, in 1995 en 2009. Van der Stel was tot 1991 werkzaam in de verslavingszorg en publiceerde diverse artikelen.
 • Mevr. L. (Linda) Terpstra is voorzitter Raad van Bestuur bij Fier Fryslan. Zij heeft aan diverse universiteiten onderzoek verricht op het terrein van moederschap in een matrifocale samenleving, ouderschap, opvoeding en kinderopvang. Daarnaast is ze werkzaam geweest bij een landelijk innovatie instituut op het terrein van zorg en welzijn (kinderopvang, jeugdbeleid, jeugdzorg). Hier hield ze zich bezit met methodiekontwikkeling, innovatie en implementatie.
 • Drs. J.K. (Joeri) Tijdink is psychiater in het MCA in Alkmaar en hij heeft nu een promotietraject op de VU naar publicatiedruk in de academische wereld. Tevens is hij redacteur/columnist bij dejongepsychiater.nl en houdt hij van kitesurfen.
 • Drs. J.E.M. (Jolande) Tijhuis is sinds 2011 voorzitter van de Raad van Bestuur van GGz-instelling Vincent van Gogh in Limburg. Ze studeerde Biologie en Bedrijfskunde, werkte als consultant voor Twynstra en Gudde in profit en non-profit, kreeg diverse carriŤremogelijkheden in de private sector, maar koos voor een maatschappelijke functie. Haar brede ervaring en achtergrond komt goed van pas bij de transformatie die de Geestelijke Gezondheidzorg momenteel doormaakt. Het is verandermanagement pur sang. Meer dan ooit is het van belang dat de inhoudelijke betrokken mensen in de psychiatrie hun stem laten horen en samen de goede richting bespreken zodat de GGZ een belangrijke plek in onze maatschappij inneemt.
 • Prof. dr. R. (Roel) Verheul is voorzitter Raad van Bestuur van de Viersprong, landelijk instituut voor persoonlijkheidsproblematiek. Hij studeerde Psychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde in 1997 aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2002 is hij werkzaam bij de Viersprong, eerst als projectmanager academisering en later als manager van het Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders (VISPD). In 2007 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur. Sinds 2003 is hij tevens als bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Prof. dr. R. (Robert) Vermeiren is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, directeur patiŽntenzorg bij Curium-LUMC te Leiden en hoogleraar forensische jeugdpsychiatrie bij het VUMC - Amsterdam. Eerder is hij academisch ondermeer werkzaam geweest bij het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen en bij het Yale Child Study Center, New Haven, VS.
 • Drs. R.H.M. (Roxanne) Vernimmen is psychiater en bestuursvoorzitter van Altrecht. Vanaf het begin van haar werkzame leven heeft ze de wensen en de talenten van de psychiatrische patiŽnten als uitgangspunt voor de behandeling genomen. PatiŽnten maakten hun eigen doelen waar en konden weer als burger deelnemen aan de samenleving. Dit principe heeft ze ook in het beleid van Altrecht verankerd door o.a. te stellen dat 5% van alle medewerkers ervaringsdeskundigen moeten zijn. De doelstelling is nog niet gehaald, maar Altrecht is op de goede weg. De echte meerwaarde voor de toekomstige GGZ komt via de patiŽntenparticipatie tot stand.
 • Dr. C.H. (Christiaan) Vinkers is als psychiater en onderzoeker verbonden aan het UMC Utrecht. Hij is in 2009 gepromoveerd op de relatie tussen stress en de lichaamstemperatuurreactie (stress-geinduceerde hyperthermie, voor meer achtergrondinformatie zie de wetenschappelijke publicaties). Dankzij door hem behaalde beurzen hoopt hij de komende jaren zijn lopende onderzoeken binnen het UMC Utrecht uit te breiden.  

  

Vacatures

MEER OVER DEZE VACATURE >>

Opinie

Geef mij tijd

Het is september en de vrijwilligers van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding (KWF) komen langs met de collectebus. Het kan niemand ontgaan zijn. Radio- en televisiespotjes dringen zich aan je op. En waar je maar kijkt maken spandoeken en affiches ons erop attent. GEEF MIJ TIJD. Daarbij wordt meestal ook een portret getoond van iemand met kanker. Ik had zelf ook op zo’n foto gekund, maar ik heb nu al vijftien jaar die op hol geslagen cellen en vind eigenlijk dat me sinds de diagnose al verrassend veel tijd is gegund. Daar klaag ik dus niet over. Langzaam aan beweeg ik me naar het moment dat de kanker me de baas is, maar zo ver is het nog niet. Wel heeft de behandeling van de kanker mijn leven danig ontwricht. Niet alleen dat van mij. Mijn vrouw moest op haar vijftigste ook wennen aan een heel andere man in huis. Elke keer dat ik langs een KWF affiche kom denk ik: GEEF MIJ KWALITEITTIJD.
Meer

Reageer |  reacties

Een zondebok aanwijzen helpt niet

In het boek ‘Veiligheid in de ggz. Leren van incidenten en calamiteiten’ dat psychiater Alette Kleinsman en calamiteitenonderzoeker Nico Kaptein onlangs publiceerden, komen drie lessen steeds weer terug. Een: het helpt niet om – in het geval van een ernstig incident of calamiteit – een zondebok te zoeken, want fouten worden gemaakt als sluitstuk van een proces waaraan allerlei professionals een bijdrage leveren. Twee: zorg voor een open cultuur waarin iedereen zich vrij voelt om elkaar aan te spreken. En drie: zorg ervoor dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor veiligheid.
Meer

Reageer |  reacties

Duizend bloemen, een paar teveel

Hoogleraar Jim van Os sprak recent in NRC Handelsblad zijn zorg uit over de achteruitgang van de psychiatrie in Nederland. Het toenemend aantal gevallen van euthanasie bij mensen met ernstige psychische aandoeningen is daar volgens hem een symptoom van. De verwaarlozing kost mensenlevens. Hij bepleit een focus op persoonlijk herstel. Marian Draaisma van zorginstelling Pluryn klaagde in dezelfde week in het AD over een verschuiving van werkzaamheden van de jeugdpsychiatrie naar de jeugdzorg. Dit verklaart volgens haar waarom het aantal suÔcides bij de betrokken jongeren nog nooit zo hoog is geweest. Ook hier gaat het om vragen over leven en dood. De oplossing ligt hier in de handen van gemeenten. En GGZ-instelling Emergis in Zeeland dreigde eind augustus met een behandelstop voor de rest van dit jaar. De zorgverzekeraar heeft te weinig zorg ingekocht.
Meer

Reageer |  reacties

Nascholingstrajecten