Wat is forensische scherpte?

12 september 2019

Bestuurders en professionals in de forensische psychiatrie schijnen steeds vaker het begrip forensische scherpte te gebruiken, maar zij hebben zo las ik in de oproep om mee te doen aan een enquÍte in een poging te weten te komen wat het begrip betekent nog geen idee wat het eigenlijk is. Het is in de zorg niet ongewoon diepzinnig ogende, maar mystificerende termen te gebruiken, zoals forensische scherpte of dure woorden te gebruiken zoals synergie voor zoiets eenvoudigs (nou ja eenvoudig) als samenwerking. De vragen uit de enquÍte brachten me niet verder; ik noem er een aantal:
- forensische scherpte is weten wanneer een bepaalde observatie handelen              vereist.
- forensische scherpte is in staat zijn ‘onderbuikgevoel’ te duiden en hierover te
  communiceren.
- forensische scherpte is inzien dat zorg verlenen soms betekent dat in moet            worden gegaan tegen wat patiŽnten zelf best achten.

Op een schaal van helemaal niet mee eens tot helemaal eens kan de deelnemer laten weten wat hij/zij/ anders ervan vindt. Het zijn een beetje rare vragen die volgens mij betrekking hebben op de eigenschappen waar een goede behandelaar in de psychiatrie over dient te beschikken. Een goede behandelaar is in staat is om goed te communiceren, zicht te hebben op zijn eigen professionele gedrag, gevoelig te zijn voor de problemen van de patiŽnten en minder bevooroordeeld te werk te gaan, en te beseffen dat er een onbewuste bestaat waardoor zijn handelen kan worden beÔnvloed, en dus om de eigen grenzen te leren kennen. Dit geldt uiteraard ook voor behandelaren in de forensische psychiatrie.
        De forensische psychiatrie onderscheidt zich van de gewone psychiatrie doordat het doel van wat zij beoogt het bevorderen van de veiligheid in de samenleving is en in strikte zin dus niet het genezen van de patiŽnt. Het gaat om het verminderen van de risico’s die een patiŽnt de samenleving oplevert. Dus als je een behandelaar ’s nachts wakker zou maken en hem zou vragen waartoe hij op aarde is, moet het antwoord zijn: het veiliger maken van de samenleving. Het kan dan ook niet anders dan dat een van de vragen uit de enquÍte is:
- forensische scherpte is gelijk aan risicomanagement/risicotaxatie.

Forensische scherpte is in wezen niet meer en niet minder dan het voortdurend alert zijn op de risico’s die de patiŽnten opleveren en daar naar te handelen. Dat kan inderdaad wel iets zijn wat de patiŽnt in kwestie niet het beste vindt ofschoon ook in de forensische psychiatrie met dwang en drang proportioneel dient te worden omgegaan.
        In de zaak Michael P. zou er geen risicotaxatie hebben plaats gevonden waardoor hij heeft kunnen doen wat hij deed. Ik ken de casus niet anders dan uit de krant, maar ik kan me niet voor stellen dat de behandelaren zich er niet van bewust waren dat zij met een gevaarlijke patiŽnt te doen hadden, maar misschien hebben zij zich zand in de ogen laten strooien, omdat Michael P. zonder dossier ťn als modelpatiŽnt uit de gevangenis in Vugt naar de forensische kliniek kwam voor zijn resocialisatie. Misschien ontbrak het hen daardoor aan forensische scherpte. 

Vacatures

MEER OVER DEZE VACATURE >>

Opinie

Verslavingszorg verdient beter imago

De verslavingszorg heeft een imagoprobleem. Psychiaters, psychologen en andere therapeuten zijn vaak te somber over de resultaten die we bereiken, vindt Ruud Rutten, bestuurder van Tactus verslavingszorg. 'We hebben in de kliniek wel enkele 'Herman Broodjes' rondlopen die hun hele leven begeleiding nodig hebben, maar de meeste mensen overwinnen na één of enk... Meer

Reageer |  reacties

Halsema wijst de weg naar sensationeel Corona-onderzoek

En wij maar boos zijn op het schutterende stadshoofd. Musical tycoon Albert Verlinde verwoordt het nog het best: "ze spuugt ons in het gezicht". Goed gevonden, in Corona-tijd staat dat gelijk aan poging tot moord. Maar volgens Halsema waren er geen fouten gemaakt op de Dam. Integendeel. Alle voorspellingen, zei ze, waren blijven steken op enige honderden act... Meer

Reageer |  reacties

Dit is de zwartste bladzijde uit de
coronageschiedenis

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar in deze coronacrisis heb ik regelmatig de neiging om Prediker te lezen. En dat terwijl ik al sinds mijn elfde van God los ben. 'Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon.' Prediker observeerde alles wat mensen deden en concludeerde: alles is ijdelheid en het ... Meer

Reageer |  reacties