Wat is forensische scherpte?

12 september 2019

Bestuurders en professionals in de forensische psychiatrie schijnen steeds vaker het begrip forensische scherpte te gebruiken, maar zij hebben zo las ik in de oproep om mee te doen aan een enquÍte in een poging te weten te komen wat het begrip betekent nog geen idee wat het eigenlijk is. Het is in de zorg niet ongewoon diepzinnig ogende, maar mystificerende termen te gebruiken, zoals forensische scherpte of dure woorden te gebruiken zoals synergie voor zoiets eenvoudigs (nou ja eenvoudig) als samenwerking. De vragen uit de enquÍte brachten me niet verder; ik noem er een aantal:
- forensische scherpte is weten wanneer een bepaalde observatie handelen              vereist.
- forensische scherpte is in staat zijn ‘onderbuikgevoel’ te duiden en hierover te
  communiceren.
- forensische scherpte is inzien dat zorg verlenen soms betekent dat in moet            worden gegaan tegen wat patiŽnten zelf best achten.

Op een schaal van helemaal niet mee eens tot helemaal eens kan de deelnemer laten weten wat hij/zij/ anders ervan vindt. Het zijn een beetje rare vragen die volgens mij betrekking hebben op de eigenschappen waar een goede behandelaar in de psychiatrie over dient te beschikken. Een goede behandelaar is in staat is om goed te communiceren, zicht te hebben op zijn eigen professionele gedrag, gevoelig te zijn voor de problemen van de patiŽnten en minder bevooroordeeld te werk te gaan, en te beseffen dat er een onbewuste bestaat waardoor zijn handelen kan worden beÔnvloed, en dus om de eigen grenzen te leren kennen. Dit geldt uiteraard ook voor behandelaren in de forensische psychiatrie.
        De forensische psychiatrie onderscheidt zich van de gewone psychiatrie doordat het doel van wat zij beoogt het bevorderen van de veiligheid in de samenleving is en in strikte zin dus niet het genezen van de patiŽnt. Het gaat om het verminderen van de risico’s die een patiŽnt de samenleving oplevert. Dus als je een behandelaar ’s nachts wakker zou maken en hem zou vragen waartoe hij op aarde is, moet het antwoord zijn: het veiliger maken van de samenleving. Het kan dan ook niet anders dan dat een van de vragen uit de enquÍte is:
- forensische scherpte is gelijk aan risicomanagement/risicotaxatie.

Forensische scherpte is in wezen niet meer en niet minder dan het voortdurend alert zijn op de risico’s die de patiŽnten opleveren en daar naar te handelen. Dat kan inderdaad wel iets zijn wat de patiŽnt in kwestie niet het beste vindt ofschoon ook in de forensische psychiatrie met dwang en drang proportioneel dient te worden omgegaan.
        In de zaak Michael P. zou er geen risicotaxatie hebben plaats gevonden waardoor hij heeft kunnen doen wat hij deed. Ik ken de casus niet anders dan uit de krant, maar ik kan me niet voor stellen dat de behandelaren zich er niet van bewust waren dat zij met een gevaarlijke patiŽnt te doen hadden, maar misschien hebben zij zich zand in de ogen laten strooien, omdat Michael P. zonder dossier ťn als modelpatiŽnt uit de gevangenis in Vugt naar de forensische kliniek kwam voor zijn resocialisatie. Misschien ontbrak het hen daardoor aan forensische scherpte. 

Vacatures

MEER OVER DEZE VACATURE >>

Opinie

Anne en Savanna

Ik wist niet wat forensische scherpte was dus probeerde ik de term uit op mijn nietsvermoedende fractiegenoten. We bespraken de komende begrotingsbehandeling. Ik vertelde mijn fractiegenoten dat ik mijn keuzes voor de ombuigingen had gemaakt na het met Ďforensische scherpte' analyseren van de voorstellen. Even viel het stil. Er gingen wat wenkbrauwen omhoog,... Meer

Reageer |  reacties

Wat is forensische scherpte?

Bestuurders en professionals in de forensische psychiatrie schijnen steeds vaker het begrip forensische scherpte te gebruiken, maar zij hebben zo las ik in de oproep om mee te doen aan een enquÍte in een poging te weten te komen wat het begrip betekent nog geen idee wat het eigenlijk is. Het is in de zorg niet ongewoon diepzinnig ogende, maar mystificerende ... Meer

Reageer |  reacties

Forensisch scherp

ďIn den beginne was het Woord.Ē Zo begint het eerste vers van het evangelie van ĎJohannes' in het Nieuwe Testament. Het evangelie is een filosofische tekst. Het geeft antwoord op de vraag wie ben ik, en wie is Jezus? En deze vragen hangen met elkaar samen. Het lijkt een grote stap om van het evangelie, een tekst van 2000 jaar oud, te springen naar het heden ... Meer

Reageer |  reacties