Interview De Jonge Psychiater

29 oktober 2014

Elke psychiater krijgt van zijn of haar werkgever ruim € 4.000 per jaar voor bijscholing en om op de hoogte te blijven van het vakgebied. Toch hoeft een psychiater na zijn of haar opleiding geen examen af te leggen. Het huidige systeem van nascholing is misschien wel passief: bijscholing bestaat grotendeels uit het bijwonen van congressen en symposia waarin de psychiater wordt bijgepraat. De opgedane kennis wordt lang niet altijd getoetst. Dat kan beter en goedkoper, vinden Jonge Psychiaters Joeri Tijdink, Christiaan Vinkers, en Jurjen Luykx (www.dejongepsychiater.nl). Samen met Van Der Hoef & Partners ontwikkelden zij Psylearning, een methode voor psychiaters om zich online bij te scholen op het gebied van de DSM-5.

Drijfveren
De Jonge Psychiater is een enthousiaste organisatie. Waar halen jonge artsen, die druk bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek en het behandelen van patiŽnten, de energie vandaan om in hun schaarse vrije tijd een e-learning tool te ontwerpen en inhoudelijk vorm te geven?
Christiaan Vinkers: “In een notendop is onze drijfveer om wetenschappelijke kennis beter te profileren, beter aan te bieden, en praktisch toepasbaar te maken.” Joeri Tijdink: “De wetenschap en de klinisch werkende psychiater bevinden zich in verschillende werelden. Wij willen deze twee werelden met elkaar verbinden: wetenschappelijke kennis op zo’n manier presenteren dat deze makkelijk gebruikt kan worden in de klinische praktijk. Zo kunnen psychiatrische behandelingen beter wetenschappelijk onderbouwd worden. Bovendien zijn wetenschappelijke kennis en - inzichten altijd in beweging. Daarom is regelmatige nascholing essentieel voor de ontwikkeling van de vaardigheden van psychiaters, waardoor de behandeling van patiŽnten wetenschappelijk onderbouwd is. Onze ambitie is vooral om met deze kennis patiŽnten beter te helpen.”

Brugfunctie
Er zijn tientallen, zo niet honderden, wetenschappelijke tijdschriften die relevant zijn voor psychiaters. Waarom komen psychiaters vaak niet in contact met de laatste, relevante wetenschappelijke inzichten?
Joeri Tijdink: “Wetenschappelijke ontwikkelingen sluiten soms slecht aan bij de klinische, praktische realiteit. Vooral neurobiologische ontwikkelingen hebben soms nog weinig met de patiŽnt die voor je zit in de spreekkamer, te maken. Dan voelt wetenschappelijke kennis ook ver weg.” Christiaan Vinkers: “Daarnaast is het door de grote hoeveelheid wetenschappelijke artikelen moeilijk om op de hoogte te blijven. Op je eigen houtje alles bijhouden is erg tijdrovend.”

Nieuwsgierigheid van psychiaters
Toch is niet iedereen geÔnteresseerd in de wetenschap. Dit is ook ťťn van de uitdagingen waar De Jonge Psychiater voor staat: hoe zorgen zij ervoor dat de psychiater toch gemotiveerd raakt om nieuwe kennis tot zich te nemen? Christiaan Vinkers: “We moeten wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen vertalen naar de praktijk. Daarvoor is het weer belangrijk om te kunnen laten zien dat wetenschap ook gewoon leuk is.” Joeri Tijdink: “Een leuk idee zou zijn om het belangrijkste wetenschappelijke artikel van de maand in ťťn minuut op video samen te vatten. Hierdoor blijf je heel gemakkelijk op de hoogte, via bijvoorbeeld nieuwe sociale media, en dan kost het nauwelijks tijd.”

Bijscholing niet actief genoeg
Voor de manier waarop bijscholing voor psychiaters nu ingericht is, is ruimte voor verbetering. Christiaan: “Omdat kennis niet actief wordt vergaard of getoetst, blijft er in de praktijk weinig van hangen. Dat is zonde, want het zou fantastisch zijn als opgedane kennis ook zijn weg vindt naar de patiŽnt”.” Jurjen Luykx: “Het is een manier van kennis vergaren waarbij de kennis niet beklijft. Dat is ook een reden voor het feit dat behandelingen te weinig gestoeld zijn op recente wetenschappelijke ontwikkelingen.”

Onderscheiden
De Jonge Psychiater hoopt een nieuwe generatie Nederlandse psychiaters te vertegenwoordigen en vindt dat nascholing interactiever zou kunnen en dat er meer gebruik gemaakt zou kunnen wordenvan nieuwe technologische mogelijkheden. Door interactie en toetsing verhoog je de hoeveelheid kennis die een deelnemer kan vergaren en stimuleer je een actieve manier van kennis vergaren. Nascholingen moeten niet alleen kennis opleveren maar ook op een interessante manier psychiaters op de hoogte houden van de recente ontwikkelingen in hun vakgebied. Het moet nuttig zijn, maar ook leuk om te volgen.
Joeri Tijdink: “ Juist omdat wij een kleine enthousiaste groep jonge psychiaters zijn kunnen we het ons permitteren om ons op deze nascholing te focussen. Met een actieve manier van kennisoverdracht van wetenschappelijke informatie die toegespitst is op de praktijk denken wij dat kennis beter beklijft.” Christiaan Vinkers: “Daarnaast willen wij dat nascholing betaalbaar is. Een kwalitatief goede nascholing hoeft niet te leiden tot een hoge prijs. Al in een vroeg stadium van de carriŤre van een psychiater (in opleiding) is nascholing belangrijk. Om dat te benadrukken kan iedere deelnemende psychiater ťťn van zijn/haar AIOS kosteloos de nascholing laten volgen”.

Psylearning
Psylearning is geaccrediteerde online nascholing voor psychiaters en GZ- en klinisch psychologen. Het format bestaat uit video-interviews met toonaangevende experts, zoals prof. Michiel Hengeveld, prof. Renť Kahn, dr. Eric Ruhť en prof. Ralph Kupka, ondersteund door een powerpointpresentatie en afgewisseld met online meerkeuzevragen. De presentatie is in handen van psychiater Joeri Tijdink.


Module 1
De eerste module van Psylearning bestaat uit 4 sessies over DSM-5, met een algemeen gedeelte, en drie aparte sessies over psychotische stoornissen, bipolaire stoornissen en depressieve stoornissen. Iedere les bestaat uit korte video-fragmenten, afgewisseld met toetsvragen. Inclusief de toets duurt iedere les een kleine 2 uur.

Online nascholing
Het grote voordeel van dit online format is dat cursisten niet hoeven te reizen en dat zij de cursus kunnen volgen waar en wanneer het hun het beste past. Tussentijds kunnen zij stoppen en later weer inloggen. Het systeem onthoudt op welk gedeelte van de les zij weer moeten instappen.

Geaccrediteerd
Psylearning Module 1 is inmiddels geaccrediteerd door de onderstaande verenigingen:

  • Algemeen Bureau Format Elearning (ABFE)                                            8 punten
  • NIP Eerstelijnspsychologie                                                                          8 punten
  • Nederlandse vereniging voor psychiatrie (NvVP)                                   4 punten 
  • FGzP, Federatie van Gezondheidzorgpsychologen                                3 punten

Accreditatie is nog in aanvraag bij de volgende verenigingen:

  • NIP K&J - Nederlands Instituut van Psychologen, Kinder-en Jeugd
  • VVP - Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie
  • NVO OG - Nederlandse vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en Orthopedagogen

De module kost € 150 exclusief btw (€ 181,50 inclusief btw), maar in combinatie met deelname aan het congres 21 november as. kost de module € 100 (incl. BTW € 121,00).
Ook in Vlaanderen (VVP) is accreditatie aangevraagd.

De jonge psychiaters, Joeri Tijdink, Jurjen Luijks en Christiaan Vinkers.

Vacatures

MEER OVER DEZE VACATURE >>

Opinie

Geen personalised medicine zonder personomics

Het is de nieuwe heilige graal: personalised medicine. De leek die erover hoort, denkt al snel dat het walhalla binnen handbereik is. Nog even, en de dokter kan een behandeling geven die helemaal op jouzelf is toegesneden. Zou het?

Big data Het heet natuurlijk niet voor niets personalised medicine, en niet gepersonaliseerde zorg; al is de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra NFU niet zo stellig in dit onderscheid. De toelichting op dit begrip begint de NFU met de zinnen: ĎPrecies de juiste zorg voor elke individuele patiŽnt, met een minimum aan bijwerkingen, tegen minimale kosten, zo dicht mogelijk bij huis. (...) Daarvoor is een revolutie nodig, zowel in kennisverwerving als in de organisatie van de zorg.í
Meer

Reageer |  reacties

Staat de patiŽnt wel centraal?

Enige tijd geleden sprak ik een vrijgevestigd klinisch psychologe over haar ervaringen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij vertelde over een depressieve patiŽnte die zij wilde verwijzen naar de crisisdienst van de regionale GGZ-instelling. Zij vertelde dat zij deze patiŽnte niet kon/mocht doorverwijzen, dat de huisarts dat moest doen, maar dat die op vakantie was en zijn waarnemer de patiŽnte eerst wilde zien voordat hij zou kunnen doorverwijzen, dat deze waarnemer deze patiŽnte niet wilde doorverwijzen, omdat hij het met de diagnose niet eens was, dat de psychologe de patiŽnte toen presenteerde aan een bevriende psychiater, die patiŽnte vervolgens terstond verwees naar de crisisdienst, die de patiŽnte tijdelijk in behandeling nam, en om het af te sluiten niet met de klinisch psychologe, de behandelaar overlegde maar met de bevriende psychiater, die de patiŽnte na ťťn gesprek had doorverwezen, en haar nauwelijks kende.
Meer

Reageer |  reacties

Millennials missen een ontwikkeld backoffice

De Facebookgeneratie ofwel de millennials (geboren tussen 1980 en 2000) overbevolken onze GGZ. In tien jaar tijds nam bij deze generatie het slikken van antidepressiva met 40% toe. 72.000 zitten er vanwege arbeidsongeschiktheid thuis; in grote meerderheid gaat het om psychische themaís. In de GGZ trakteren wij ze op een etikettenepidemie: dyslexie, ADHD, ADD, hoogbegaafdheid, PTSS, autisme, Asperger, NLD, dyscalculie, borderline.
Meer

Reageer |  reacties

Nascholingstrajecten