drs. W.M. (Wouter) van Ewijk MBA 

Wouter van Ewijk is psychiater, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Forensische Zorgspecialisten, hoofdredacteur van DISCURA, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Raphaelstichting, vicevoorzitter Raad van Toezicht GGZ Oost Brabant. Ook was hij medeoprichter en oud-voorzitter van het Dolhuys (museum van de geest in Haarlem).

Hij studeerde geneeskunde aan de VU en volgde de opleiding tot psychiater in de Valeriuskliniek te Amsterdam. Hij is psychiater sinds 1982 en is daarna tien jaar werkzaam geweest als rijdende psychiater. Sinds 1992 bekleedt hij bestuurlijke posities in de zorg. In 2005 behaalde hij zijn MBA bij het IBO te Zeist. Wouter van Ewijk is tevens een groot Kuifje kenner.  

Opinie door Wouter van Ewijk:

Staat de patiŽnt wel centraal?

12 oktober 2017

Enige tijd geleden sprak ik een vrijgevestigd klinisch psychologe over haar ervaringen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij vertelde over een depressieve patiŽnte die zij wilde verwijzen naar de crisisdienst van de regionale GGZ-instelling. Zij vertelde dat zij deze patiŽnte niet kon/mocht doorverwijzen, dat de huisarts dat moest doen, maar dat die op vakantie was en zijn waarnemer de patiŽnte eerst wilde zien voordat hij zou kunnen doorverwijzen, dat deze waarnemer deze patiŽnte niet wilde doorverwijzen, omdat hij het met de diagnose niet eens was, dat de psychologe de patiŽnte toen presenteerde aan een bevriende psychiater, die patiŽnte vervolgens terstond verwees naar de crisisdienst, die de patiŽnte tijdelijk in behandeling nam, en om het af te sluiten niet met de klinisch psychologe, de behandelaar overlegde maar met de bevriende psychiater, die de patiŽnte na ťťn gesprek had doorverwezen, en haar nauwelijks kende.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Het is ontegenzeggelijk de schuld van de manager; of niet soms?

13 juli 2017

In haar column in Medisch Contact van juni 2017 probeert Esther van Fenema aan een peuter uit te leggen wat een manager doet: ‘Een manager is een meneer of een mevrouw die dingen regelt en heel veel moet vergaderen met andere mensen om die dingen te kunnen regelen’ waarop de kleuter stampvoetend roept: ‘Ja maar wat kan hij dan?’. Ik vroeg me af hoe zij aan diezelfde peuter zou uitleggen wat een psychiater doet? Ik neem aan dat zij het zo zou weten uit te leggen dat die peuter ervan overtuigd is, dat een psychiater heel wat kan ook al zegt men - dat zijn vooral chirurgen - dat een psychiater niets weet en niets kan.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Over gevaarlijke tbs'ers

6 april 2017

In het Haarlems dagblad wordt elke dag een stelling geplaatst waarop kan worden gestemd. De stelling op 28 maart jongstleden luidde: ‘de maatschappij zou niet als proeftuin voor gevaarlijke gekken gebruikt mogen worden. Houd de tbs’er van de straat’. 98% van de mensen stemden met deze stelling in. Eťn persoon zei erover: ‘stemmingmakerij! Gevaarlijke tbs’ers worden niet op onbegeleid verlof gestuurd’.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Zinloze bureaucratische handelingen

29 december 2016

Onlangs heeft de Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra (NFU) een lijst gemaakt van ruim 1300 (medische) handelingen die niet effectief zijn, of in een nog slechter geval zelfs schadelijk zijn voor de patiŽnt.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Vermoord door het systeem

1 november 2016

In de film ‘I, Daniel Blake’ van Ken Loach (komt op 24 november in de bioscoop) worstelt de 59-jarige timmerman Daniel Blake met de bureaucratie in Engeland.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Over Volkert van der Graaf

19 mei 2016

‘Moordenaar van Pim Fortuyn loopt nog onbekommerd rond’, kopte de Telegraaf een poosje geleden in nadat Volkert van der Graaf weer eens ten strijde was getrokken tegen de maatregelen die aan hem zijn opgelegd. Het OM wil Van der Graaf weer onder begeleiding van een psycholoog stellen ondanks het feit dat de psychiater die Van der Graaf behandelde van mening was dat er niets meer te begeleiden was en de rechter Van der Graaf in het gelijk stelde in zijn eis niet langer begeleid te willen worden.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Verstikkend

24 maart 2016

Jaren geleden was er een reclamefilmpje te zien waarin iemand in een plastic zak zat en aan het stikken was. Het was een beklemmend beeld.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Kamervragen naar de bekende weg

19 november 2015

Pia Dijkstra (lid van D66) heeft eind oktober aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vragen gesteld over het bericht dat een GGZ-instelling geweigerd heeft nog langer VGZ-klanten te behandelen toen het plafond van het met de zorgverzekeraar afgesproken budget was bereikt.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

De kracht van aandacht

3 september 2015

De manier waarop de psychiatrie in sommige plaatsen in ItaliŽ zoals Trieste en Arezzo wordt uitgevoerd geldt voor veel Nederlandse psychiaters (en hun patienten) als lichtend voorbeeld.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

De spoedeisende psychiatrie; wat weten we wel en wat niet?

14 juli 2015

De psychiatrie en de GGZ bevinden zich in woelige tijden. In korte tijd is alles in de organisatie en de financiering van de zorg aan het veranderen.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Wat Dikke-Ik en tante Biotica ons te vertellen hebben

2 juli 2015

We leven in dynamische tijden waarin veel gebeurt en zonder twijfel nog veel te gebeuren staat.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Nepemotionist en nepsocialist

16 april 2015

Diederik Samson heeft stage gelopen bij de thuiszorg van Spijkenisse (ik wist niet dat hij in opleiding tot wijkverpleegkundige was).
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Met twee maten meten

29 januari 2015

Zomaar een paar berichten uit de kranten. De gemeente Utrecht heeft al meer dan 600 klachten binnen van burgers die vinden dat zij ten onrechte zijn gekort op het aantal uren huishoudelijke hulp.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Als het golft komt het goed?

8 januari 2015

‘De maatschappij verandert en de zorg verandert mee’,
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Transparantie in Transitie

30 juli 2014

Minister Schippers heeft in een brief aan de kamer een lans gebroken voor meer transparantie in de zorg.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Moet Louis van Gaal op de zwarte lijst?

2 juli 2014

Als wij de halve finales niet bereiken - moet Louis van Gaal dan op een zwarte lijst van disfunctionerende trainer/coaches geplaatst worden?
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Voetbal is simpel, maar simpel voetballen is moeilijk

16 april 2014

Hoogopgeleide professionals zijn intrinsiek gemotiveerd en gedijen goed in een inspirerende en motiverende omgeving die hen ruimte biedt zelf hun werk in te richten
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Over de illusie van het kunnen toezien op complexe organisaties

5 maart 2014

Het bestuurlijk landschap wordt geteisterd door incidenten. Grote organisaties gaan failliet door overmoed van bestuurders, die te grote beslissingen namen waartegen ze niet werden gewaarschuwd of behoed.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Het profiel van de toekomstige psychiater

23 januari 2014

Jaren geleden was ik als lid van de NvvP betrokken bij het opstellen van de profielschets van de psychiater.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Domme dokter valt hard

25 september 2013

Op de eerste wintertijddag van 1987 viel ik in de buurt van Durbuy (Belgische Ardennen) uit de waaier van onze fietsclub keihard op mijn hoofd.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Het zorgkompas van politici draait door.

30 mei 2013

Over besturen, toezichthouden en incidenten
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Maak gebruik van je gevoel

25 april 2013

Om de veiligheid van de patiŽntenzorg te verhogen is het nodig dat de communicatie tussen de patiŽnt en zijn arts wordt verbeterd.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Fouten maken is mensenwerk, minder fouten maken ook!

13 december 2012

In de pers is hier direct het wildersiaanse woord ‘knoeiarts’ voor verzonnen.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Vereng de psychiatrie tot het domein van de geneeskunde!

10 mei 2012

Een reflectie op de discussie rond DSM-5..
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Gebrek aan samenwerking vormt ernstig gevaar voor de patiŽntenzorg!

8 maart 2012

De dialoog over het begrip autonomie heeft veel losgemaakt..
Lees meer >>

Reageer |  reacties

De autonome professional is een specialist in samenwerken

28 november 2011

Hoe belangrijk is samenwerken in de geneeskunde? In de psychiatrie is assertive community treatment (ACT) een zeer intensieve, multidisciplinaire vorm van zorg
Lees meer >>

Reageer |  reacties

"DBC en Privacy"

24 mei 2011

'Wij psychiaters kunnen onze patiŽnten alleen behandelen als zij ons toegang tot hun innerlijk leven geven. In een behandeling komen persoonlijke belevenissen, wensen, innerlijke conflicten en ook schaamtevolle aangelegenheden ter sprake. De garantie van discretie is daarbij onmisbaar’.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Hoe moet een leider zijn?

14 januari 2011

Grote organisaties vragen om leiders. Dat is bekend. Van de leiders wordt veel verwacht. Dat is ook bekend. Er wordt van hen gevraagd, dat zij visie hebben en doelen stellen, beslissingen nemen, problemen oplossen,
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Wanneer een arts een hork is

4 november 2010

In de competentiegebieden volgens Canmeds worden zeven competentiegebieden beschreven. Medisch handelen, communicatie, samenwerken, organiseren, maatschappelijk handelen, kennis en wetenschap, en professionaliteit.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

Voorkom verspilling: Overheid, begin bij uzelf!

11 maart 2010

Onlangs was ik aanwezig bij een symposium over Lean manufacturing (Engels voor slanke productie), een methode van denken en doen, en werken, die afkomstig is van de Japanse autofabrikant Toyota.....(!) Lean is een managementfilosofie die erop gericht is..
Lees meer >>

Reageer |  reacties

"Het ontbreekt aan charismatisch en doortastend leiderschap!"

8 oktober 2009

Een goede leider houdt van zijn mensen en wil ze helpen. De missie van een goede leider is dus het vaststellen van de behoeftes van de mensen om hem heen en daarin (proberen) te voorzien.
Lees meer >>

Reageer |  reacties

"De gezondheidszorg gaat ten onder aan achterdocht!"

20 april 2009

Zo af en toe schiet de angstige gedachte door mijn hoofd, dat wij aan de vooravond staan van een tijdperk waarin een psychiater alleen nog maar opschrijft wat hij zou hebben kunnen doen voor een patiŽnt als hem de tijd vergund was die patiŽnt te spreken te krijgen en te behandelen.
Lees meer >>

Reageer |  reacties


 

Vacatures

MEER OVER DEZE VACATURE >>

Opinie

Voorkomen is goud

Rond de jaarwisseling publiceerden Nederlandse onderzoekers een indrukwekkende studie naar de prognose van depressie. Wie verwachtte dat door de toename van wetenschappelijk onderzoek en experimenten met nieuwe behandelmethoden de prognose van depressie inmiddels een gunstiger beeld zou geven dan bijvoorbeeld een decennium geleden, kwam bedrogen uit. De stud... Meer

Reageer |  reacties

The targets of the social sciences are on the move

Onlangs herlas ik het volgende zinnetje uit een boek van Ian Hacking (2000): “the targets of the social sciences are on the move” (p.108). Ik houd van deze zin omdat er een wereld aan betekenis achter schuil gaat en deze niet geringe implicaties heeft. Hacking legt uit dat er binnen ons vakgebied altijd iets gebeurt met het object van studie. Een stuk goud r... Meer

Reageer |  reacties

Alles begint met Preventie

“Pittiger neerzetten”, was het oordeel van een meelezer van de eerste versie van deze column. Ik was blij met zijn preventie-gezinde overtuiging, die kennelijk nůg uitgesprokener was dan de mijne. Hoe helder moet je de roep om preventie laten klinken wil hij enig effect hebben? En: is de gemiddelde D!scura-lezer niet van zichzelf al tot in zijn haarvaten doo... Meer

Reageer |  reacties

Nascholingstrajecten