Ingeborg Siteur, lid raad van bestuur GGZ Rivierduinen

             Bewegen naar waarachtig contact

Toen Ingeborg Siteur in 2018 toetrad tot de raad van bestuur van GGZ Rivierduinen trof ze een organisatie aan die het moeilijk had. Langere tijd was vooral gestuurd op bedrijfsvoering, professionals voelden zich niet gezien en gehoord. Een leegloop volgde, coryfeeŽn vertrokken. Nu wordt gewerkt met een missie waarin het gaat om ‘waarachtig contact’. En het werkt.

Om de verbinding weer te herstellen gaat Ingeborg met haar toenmalige collega Ernst Hoette eerst overal theedrinken. Ze hebben een luisterend oor voor de pijn binnen de organisatie. Tegelijkertijd ontstaat zicht op kracht, professionaliteit en ambitie. Ze besteden veel aandacht aan deze aspecten, om zo ook weer vertrouwen in de organisatie te creŽren. Ze introduceren een halfjaarlijkse cyclus van gesprekken. Op de diverse locaties kunnen tijdens deze gesprekken de visie-ontwikkeling en plannen worden gedeeld, de focus verschuift naar de zorginhoud. Successen en strubbelingen worden uitgewisseld. Zo herstelt het vertrouwen, mensen haken weer aan.

Professionele expertise
‘Voorheen stuurden we vooral vanuit regionale centra’, vertelt Ingeborg. ‘Vanaf 2018 zijn we gaan sturen op zorgfuncties. Professionele expertise staat hierbij centraal. Het mooie is dat deze professionele expertise nu over alle regio’s heen kan groeien. We hebben dit proces ingezet via kwartiermakers en bouwteams. De situaties die we wensten, probeerden we eerst uit via een pilot. Na evaluatie bewandelden we de formele route. De invloed van professionals hebben we ook vergroot door de zichtbaarheid van de medische staf te bevorderen en initiatieven voor een staf van psychologen en een verpleegkundige adviesraad te ondersteunen.’

Zorginhoud voorop
De doelen zijn: professional in the lead, van elkaar leren, en ondersteunende processen efficiŽnt inrichten. Stap voor stap wordt dit gerealiseerd, dit proces is nog steeds gaande. Het uitgangspunt is dat de zorginhoud voorop staat ťn dat de bedrijfsvoering gezond moet zijn.
‘Inmiddels zijn we weer een fase verder’, zegt Ingeborg. ‘Terugkijken is niet meer nodig. Actuele pijn mag worden benoemd. In 2020 richt de focus zich op het verwoorden van een hernieuwde missie en visie. Dit hebben we gedaan in samenspraak met vele geledingen in de organisatie. Professionaliteit en herstelgericht handelen was al gangbaar, maar verdiende meer zichtbaarheid. Richtinggevende woorden zijn ‘waarachtig contact’ en ‘inzicht en vertrouwen’. Rivierduinen wil een organisatie zijn waar kwetsbaarheid de kans krijgt en kracht kan groeien, waar de mens en niet het proces centraal staat.’

Acute psychiatrische zorg kernactiviteit
Voor GGZ Rivierduinen is het bieden van acute psychiatrische zorg een kernactiviteit. Iedereen die in de GGZ werkt, weet dat het organiseren hiervan complex is. Personele schaarste en het werken buiten kantoortijden spelen hierbij een rol. Anderzijds is het een tak van sport waarin veelzijdigheid en creativiteit van de professional tot zijn recht komt en het verschil op het scherpst van de snede wordt gemaakt. Ingeborg: ‘Afgelopen maanden hebben we een intensief adviestraject doorlopen om ons actief te verhouden tot de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) en de bijbehorende financieringseisen. Dit ging in dialoog met medezeggenschap, professionele staven en achterbanraadplegingen. Dit hebben we onlangs succesvol afgerond.’

Directeur behandelzaken acute zorg
GGZ Rivierduinen zoekt nu een directeur behandelzaken acute zorg. Een netwerker die verbindt, coacht en het goede voorbeeld geeft. ‘Deze nieuwe directeur belandt in een omgeving waar de dialoog centraal staat, waar aandacht is voor ondersteunende processen en waar heldere doelen het uitgangspunt zijn’, zegt Ingeborg. ‘Een omgeving ook waar je je als mens en als professional in vele samenwerkingsvormen kunt ontwikkelen.’ 

Dit interview is op verzoek van Van Der Hoef & Partners / D!scura uitgewerkt door Ben Tekstschrijver, tekstschrijver gespecialiseerd in de zorg.

Van Der Hoef & Partners is een search en bemiddelingsbureau voor o.a. psychiaters. Wilt u weten van zij voor psychiaters kunnen betekenen? Klik dan hier

Vacatures

MEER OVER DEZE VACATURE >>

Opinie

Wat doet de DSM-5 met
de psychiater en de psychiatrie?

De DSM-5 is niet onschuldig. Het beÔnvloedt de ontwikkeling van het vak van psychiater en dus van de psychiatrie als discipline. Ook in deze derde podcast botsen de standpunten van psychiater Floortje Scheepers en psychiater Ralph Kupka. ... Meer

Reageer |  reacties

Podcast 3. Wat betekent de DSM-5 voor de behandelaar?

Onze derde podcast "Wat betekent de DSM-5 voor de behandelaar" is te beluisteren op "Psychiater op de cast" op Spotify.In deze aflevering komen Floortje Scheepers en Ralph Kupka wederom met elkaar in botsing over hun standpunten, maar ze zijn het erover eens dat het lijden van patiŽnten en de bijbehorende processen centraal moeten staan. ... Meer

Reageer |  reacties

Podcast 2. Wat betekent de DSM-5 voor de patiŽnt?

Onze tweede aflevering, "Wat betekent de DSM-5 voor de patiŽnt?", is nu beschikbaar op op Spotify: "Psychiater op de cast".In deze boeiende aflevering onderzoeken Floortje Scheepers, Ralph Kupka en Tessa van den Ende, onder leiding van Wouter Van Ewijk, de impact van de DSM-5 op de patiŽntenzorg. ... Meer

Reageer |  reacties