Congres Verwarde personen

Dinsdag 27 juni, Van der Valk Hotel Veenendaal

Persoonlijke ondersteuning voor mensen met acute zorgnood

Verwarde personen is een containerbegrip geworden. Schrappen we de term ‘verwarde personen’ en noemen we deze burgers ‘mensen met acute zorgnood’? De term ‘verwarde personen’ wakkert discussie aan en zou leiden tot stigmatisering van mensen met een ernstige psychische aandoening.

Bij het congres Verwarde personen op dinsdag 27 juni leer hoe je deze kwetsbare mensen in de praktijk betere persoonlijke ondersteuning biedt.

DEZE DAG

 • Krijg je inzicht in de leefwereld van kwetsbare mensen en hoe je hen beter kunt ondersteunen
 • Maak je kennis met goede, lokale praktijken en proef je van innovaties op dit werkgebied
 • Leer je met reflectie hoe je de Wet Verplichte GGZ op een goede manier zou kunnen gebruiken
 • Ontvang je een update over de actuele stand van zaken rondom het Schakelteam VWS
 • Leer je wat er wel/niet mag worden verwacht bij de gewenste samenwerking tussen partijen
 • Is er veel ruimte voor interactie
 • Ontvang je handvatten voor een meer persoonlijke aanpak

 09.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur: Openingsgesprek met ervaringsdeskundige

09.50 uur: Gezamenlijke kennismaking
Onder leiding van dagvoorzitter Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

10.00 uur: ‘Verwarde personen’: een begrip uit de bossen dat op straat niet werkt

10.30 uur: De leefwereld van kwetsbare mensen en hoe hen te helpen

11.00 uur : Ochtendpauze

11.30 uur: Nieuwe wetgeving rondom dwang in de GGZ

12.00 uur: Kansen en knelpunten voor beleid en praktijk

12.45 uur: Lunchpauze

13.30 uur: Workshops

 1. Verward en sociaal medische zorg voor en tijdens dakloosheid: lessen van straatdokters
 2. De verpleegster en de wijkagent actief op zoek naar sociaal-kwetsbaren
 3. Woningcorporatie en GGZ samen in het vroeg-aanpakken
 4. Gemeentelijke aanpak Verwarde Personen Zwolle
 5. Wat kan een crisiskaart betekenen voor personen die zich af en toe verward gedragen?
 6. Het wijkteam als sociaal vangnet
15.00 uur:   Middagpauze

15.20 uur: Verwarde mensen hebben duidelijkheid nodig

15.50 uur Afsluiting

Terugblik op de dag, blik op de toekomst o.l.v. dagvoorzitter + ruimte voor laatste vragen

16.15 uur Einde en netwerkborrel

NB: Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Klik hier voor meer informatie.

Vacatures

MEER OVER DEZE VACATURE >>

Opinie

Shared Decision Making

Discussieforum over professionaliteit in de zorg voor medisch specialisten, artsen, psychologen, bestuur en management. Van Der Hoef & Partners biedt u een platform, of forum, dat gebruikt zal worden om thema’s die van belang zijn bij de dagelijkse praktijk van de geneeskunde te belichten. Een ruimte voor het voeren van een discours.
Meer

Reageer |  reacties

Vastgoed voor veel zorginstellingen een killer

Op 1 juni 2017 treedt Paul de Bot terug als bestuurder van Dijk en Duin in Castricum. Het afscheidsinterview vindt plaats in restaurant De Oude Keuken, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt serveren de koffie en broodjes. De Oude Keuken is een mooi voorbeeld van de herontwikkeling die het zorginstellingsterrein van Dijk en Duin onder zijn bestuurlijke leiding doormaakte. Veel GGZ-instellingen zitten door de herijking van het zorgaanbod met oud en vaak monumentaal vastgoed in hun maag. ‘De herontwikkeling van ons vastgoed in Castricum is exemplarisch voor de zorgvastgoedsector nieuwe stijl.’
Meer

Reageer |  reacties

De dagen van de DSM-5 zijn geteld

Eindelijk is er een classificatie in de maak waarmee psychiaters en patiŽnten straks hopelijk beter uit de voeten kunnen dan met de DSM-5, het handboek voor de psychiatrie. De nieuwe concurrent heet HiTOP, de Hierarchical Taxonomy of Psychopathology.
Meer

Reageer |  reacties

Nascholingstrajecten